Cetatenia Uniunii Europene potrivit Tratatului de la Lisabona

Author:Lect. univ. dr. Ioana Nely Militaru
Position:Academia de Studii Economice din Bucuresti
Pages:58-70
SUMMARY

Lucrarea este structurata pe doua parti. Prima parte cuprinde istoricul ,,cetateniei Uniunii,, potrivit tratatelor anterioare Tratatului de la Lisabona, iar a doua parte se refera la prerogativele pe care cetatenii Uniunii le au ca urmare a acestui tratat, facând trimitere la documentele de aderare sau pe care le recunoaste ca având aceeasi forta juridica cu "tratatele" (Tratatul asupra Uniunii... (see full summary)

 
FREE EXCERPT
Cetenia Uniunii Europene
potrivit Tratatului de la Lisabona
Lect. univ. dr. Ioana Nely MILITARU1
Rezumat
Lucrarea este structurat pe dou pri. Prima parte cuprinde istoricul ,,ceteniei
Uniunii,, potrivit tratatelor anterioare Tratatului de la Lisabona, iar a doua parte se refer
la prerogativele pe care cetenii Uniunii le au ca urmare a acestui tratat, fcând trimitere
la documentele de aderare sau pe care le recunoaşte ca având aceeaşi for juridic cu
„tratatele” (Tratatul asupra Uniunii Europene şi Tratatul de funcionare a Uniunii
Europene).
Cuvinte-cheie: cetenie, Uniune, Cart, prerogative, stat membru, instituie, drepturi
fundamentale
1. EvoluYia conceptului de cetenie a Uniunii Europene
1.1 Tratatul de la Maastricht (TUE)
Prima reglementare cu privire la cetenia2 Uniunii a fost introdus de TUE
(Tratatul de la Maastricht) în cadrul TCE (Partea a doua, în art. 17-22, TUE) care
prevede expres c „se instituie o cetenie a Uniunii” şi continuând cu precizarea
,,este cetean al Uniunii Europene orice persoan care are cetenia unui stat
membru”.
Cetenia Uniunii Europene completeaz cetenia naional, fr a se
substitui acesteia, fcând posibil exercitarea unora dintre drepturile ceteanului
Uniunii pe teritoriul statului membru în care îşi are rezidena (şi nu numai în ara
din care provine, cum se prevedea anterior TUE). Prin urmare:
1. este necesar şi suficient ca o persoan s aib cetenia unui stat
membru pentru a beneficia de cetenia Uniunii;
2. cetenia Uniunii va completa şi se va aduga la cetenia statal.
O declaraie anexat la Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE) precizeaz
c ,,cetenia unui stat membru va fi determinat numai prin referire la legislaia
naional a statului membru respectiv”. Prin urmare, revine fiecrui stat membru s
indice care persoane sunt cetenii si. Prin acest tratat Uniunea European respect
drepturile fundamentale, aşa cum acestea sunt garantate prin Convenia european
1 Ioana Nely Militaru, Academia de Studii Economice din Bucureşti, ioananelimilitaru@yahoo.com
2 Convenia european privind cetenia (adoptat de Consiliul Europei la Strasbourg la data de
06.11.1997, intrat în vigoare la 01.03.2000), ratificat de România (prin Legea nr. 396/2002,
publicat în M. Of. partea a I, nr. 490/9.07.2002), nu defineşte cetenia, dar o explic, artând c
cetenia înseamn legtura juridic dintre o persoan şi un stat, şi nu indic originea etnic a
persoanei.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL