Auditul Proiectelor Finantate Din Fonduri Europene - Delimitari Legislative Si Rationament Profesional

Author:Pitulice, Mihai
SUMMARY

As a new member of the European Union, Romania is granted non-reimbursable European funds that aim to reduce the development disparities between Romania and the other member states. These European funds represent the instruments that the EU's policies are realized through, as they finance a large palette of activities from different domains. For the accessing and administration of these funds,... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

Introducere

Uniunea Europeana este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de vedere economie si, potential, una dintre cele mai competitive. Însa, in interiorul sau, discrepantele dintre tarile membre sunt destul de mari în ceea ce priveste dezvoltarea economica, mai ales dupa "valul de aderai!" din mai 2004 si ianuarie 2007, când 12 noi state au devenit membre cu drepturi depline. Politica de Coeziune a Uniunii Europene are drept scop reducerea disparitatilor dintre membri, prin ea reusindu-se, de exemplu, cresterea produsului intern brut al unor tari cum sunt Grecia, Irlanda si Portugalia, precum si crearea a milioane de noi locuri de munca în cadrul spatiului european1.

Obiectivele Politicii de Coeziune sunt realizate prin intermediul Instrumentelor Structurale, care, pentru perioada 2007 - 2013, cuprind: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC). Fondul European pentru Dezvoltare Regionalä si Fondul Social European sunt cunoscute si sub denumirea de "fonduri structurale".

Fiecare instrument structural are o destinatie specifica2:

A. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala sprijina investitii in diferite domenii precum: infrastructurä, dezvoltarea de facilitati de producile si prelucrare, structuri institutionale pentru noi afaceri, dezvoltarea turismului, regenerare urbana, unitati medicale si de invatamant, imbunatairea calitatii mediului etc.

B. Fondul Social European sprijina investitine in dezvoltarea resurselor umane si formare, vizând: integrarea m munca a somerilor prin formare profesionala si diverse masuri privind piata de munca sprijinirea intreprinzatorilor si mäsuri de imbunatatire a abilitatilor si productivitatii angajatilor, actiuni vizând incluziunea sociala a grupurilor deza vantajate, perfectionarea sistemelor de invatamant, inclusiv a celui profesional si tehnic.

C. Fondul de Coeziune contribuie la realizarea proiectelor mari de infrastructure, cum ar fi constructia si modernizarea coridoarelor transeuropene de transport si investitiile majore in infrastructura de mediu (apa, canalizare etc.).

Ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romania beneficiaza si ea de sume alocate din aceste fonduri, accesabile prin proiecte ìntocmite de solicitanti. Complementar acestor instrumente de finantare, in Romania vor putea fi accesate si fonduri alocate de Uniunea Europeana in baza Politicii Agricole Comune si a Politicii Comune de Pescuit. Astfel, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) sprijina cresterea competitivitatii in sectorul agricol, dezvoltarea mediului rural si imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, in timp ce Fondul European pentru Pescuit (FEP) sprijina investitiile pentru dezvoltarea resurselor acvatice vii, modernizarea ambarcatiunilor de pescuit si imbunätätirea prelucrarii si comercializarii produselor piscicole.

Cadrul general al accesarii fondurilor europene

Pentru sustinerea unei dezvoltari continue a tarli noastre, a fost claborat Planul National de Dezvoltare 2007 - 20133 care cuprinde domeniile prioritare de investitii pe termen mediu ce vor fi finantate in proporle de 43% din fondurile structurale si de coeziune. Pentru alocarea acestora, a fost stabilita o strategie la nivel national, denumitä Cadrul Strategie National de Referinta al Romaniei (CSNR).

Programele operationale sunt documente strategice ce detaliazä prioritatile de dezvoltare pe sectoare, fiind derivate ale CSNR, iar, prin intermediul lor, instrumentele structurale intervin in economia romaneasca4. Ca exemple de programe operationale mentionam: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Sectorial Transport, Programul Operational Sectorial Mediu, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane etc.

Proiectele ìntocmite de beneficiari nu sunt finantate integral din fonduri europene. Cofinantarea proiectelor se realizeaza in functie de specificul Programului Operational Sectorial in care se incadreaza, fie din resursele publice, fie prin contributie financiara privata.

Beneficiarii fondurilor europene pot fi institutii publice, organizatii neguvernamentale...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL